Dubrovnik


Za 2 sata i 45 minuta preko Tivta i Herceg Novog stiže se u hrvatski grad Dubrovnik. U autobusu postoji pratilac puta koji će Vam dati sve neophodne informacije. Slijedi pauza za panoramsko fotografisanje Dubrovnika. U starom gradu Dubrovniku, slijedi razgledanje sa vodičem, posle čega slijedi slobodno vrijeme da možete sami da se prošetate gradom. Ukupno vrijeme boravka u Dubrovniku je oko 4 sata. Na dogovoreno vrijeme se sastajete, nakon čega slijedi povratak u Crnu Goru.


Pošaljite poruku